ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
Η στρατηγική μας

Επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας, δυναμικά,με καινοτόμες, ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις. Πάντα σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς.

Αυτή είναι η πελατοκεντρική στρατηγική της Greenco. Μια στρατηγική που υποστηρίζεται από ανθρώπους ειδικούς και καταξιωμένους στον τομέα τους με βαθιά γνώση των αναγκών της
αγοράς.

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr