ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Αζωτούχα λιπάσματα (N)
Φωσφορικές αμμωνίες (NP)
Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)
Λιπάσματα φωσφόρου
Λιπάσματα καλίου
Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών

Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

ΦΩΣΦΟPIKEΣ AMMΩNIEΣ

Παρέχουν άζωτο (Ν) και φώσφορο (Ρ2Ο5) απαραίτητα για την σωστή θρέψη των φυτών στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.


 ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ
Φωσφορική αμμωνία 20-10-0
Φωσφορική αμμωνία 16-20-0
Φωσφορική αμμωνία 20-20-0
Φωσφορική αμμωνία 15-13-0
Φωσφορική αμμωνία 26-10-0
Φωσφορική αμμωνία 36-16-0
Φωσφορική αμμωνία 20-30-0

 

DOWNLOAD

 
 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr