ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Αζωτούχα λιπάσματα (N)
Φωσφορικές αμμωνίες (NP)
Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)
Λιπάσματα φωσφόρου
Λιπάσματα καλίου
Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών

Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΟΚΚΩΔΗ NPK

Ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων που περιέχουν ολα τα βασικά στοιχεία της θρέψης των καλλιεργειών αζωτο (Ν),φώσφορο (Ρ2Ο5 ) και Κάλιο (Κ) για ισορροπημένη θρέψη των καλλιεργειών με αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων τους.


 ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ
Σύνθετο ΝΡΚ 11-15-15
Σύνθετο ΝΡΚ 20-10-10
Σύνθετο ΝΡΚ 20-10-5
Σύνθετο ΝΡΚ 18-9-6 + 0,2Zn
Σύνθετο ΝΡΚ 26-7-5 + 1,5Zn
Σύνθετο ΝΡΚ 26-6-8 + 0,2Zn
Σύνθετο ΝΡΚ 30-5-5
Σύνθετο ΝΡΚ 12-12-17 + 2Mg0
Σύνθετο ΝΡΚ 21-5-11 + 0,5B
Σύνθετο ΝΡΚ 15-10-15 + 2MgO

 

DOWNLOAD

 
 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2310 795 769, +30 2310 795 770 | customer-service@greenco.gr