ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας 

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Greenco ΕΠΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ Ζώνη Γ - O.T.53Β
Τ.Θ. 1039, Τ.Κ. 57022 Σίνδος , Θεσσαλονικής

 

Τηλέφωνο:
Fax :
Email:
+ 30 2311 801100
+ 30 2311 801190
greenco@greenco.gr
customer-service@greenco.gr

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr