ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Italpollina
DIX 10 N
Vulcano
Biolivo
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
DIX 10 N
ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ  ΕΔΑΦΟΥΣ

Το άζωτο του DIX 10 N είναι απολύτως δεσμευμένο με βιολογικό οργανικό άνθρακα, δεν εκπλύνετε και παραμένει διαθέσιμο κατά τους μήνες της καλλιέργειας.

Η χρήση του DIX 10 N συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες που απαιτούν άζωτο και την ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών για μια καλύτερη παραγωγή. Η εξακολούθηση της χρήσης του DIX 10 N δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί γρήγορα το επίπεδο της οργανικής ύλης του εδάφους, με τη βελτίωση της γονιμότητας και την αποφυγή των κινδύνων που συνδέονται με τη συνεχή πρόσληψη ανόργανων ουσιών.


ΣΥΝΘΕΣΗ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ
 
Οργανικό Άζωτο (N) 10%
Συνολικός φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5) 3%
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (K2O) 3%
Συνολικός Οργανικός Άνθρακας (C) 41%
Οργανική Ουσία 70.7%

Άλλες παράμετροι
 
Υγρασία 7%
Μορφή Pellet 3mm

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον  κανονισμό ΕΚ 834/2007.

  
  

DOWNLOAD

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr