ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Αζωτούχα λιπάσματα (N)
Φωσφορικές αμμωνίες (NP)
Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)
Λιπάσματα φωσφόρου
Λιπάσματα καλίου
Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών

Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

Αζωτούχα λιπάσματα (N)

Φωσφορικές αμμωνίες (NP)

Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)

Λιπάσματα καλίου

Λιπάσματα φωσφόρου

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

 

Βιολογικά βοηθητικά ανάπτυξης
φυτών
   
     
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr