ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Αζωτούχα λιπάσματα (N)
Φωσφορικές αμμωνίες (NP)
Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)
Λιπάσματα φωσφόρου
Λιπάσματα καλίου
Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών

Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΦΩΣΦΟPOY

Κύρια χρήση στη βασική λίπανση για ενίσχυση του ριζικού συστήματος, για εύρωστα και υγιή φυτά ικανά να αντέξουν τις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.


 ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ
Αραιό υπερφωσφορικό 0-20-0
Πυκνό υπερφωσφορικό 0-46-0

 

DOWNLOAD

 
 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr