ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κordo
Meridiano
Iride
Simeto
Genesis
Quantrato
Normano

Κριθάρι

Πατατόσπορος
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
GENESIS
Μαλακό σιτάρι

Μαλακό σιτάρι, μέσο πρώιμο χωρίς άγανο με υψηλή και σταθερή σοδειά.
Φυτό μέσου ύψους με στάχυ λευκό και σπόρο μεγάλου ειδικού βάρους,
κόκκινου χρώματο, με αντοχή στο πλάγιασμα και στο ψύχος.
Ανθεκτικότητα στο ωίδιο τη σκωρίαση και τη σεπτοριάση.
Έχει άριστα αντιποιητικά χαρακτηριστικά.

Σάκος 25kg και 40kg
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr