ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κριθάρι

Πατατόσπορος

Ηλίανθος

Ελαιοκράμβη

Βίκος

Gravesa

Μηδική

Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
Gravesa


Φυτό με καλό ριζικό σύστημα, στέλεχος λεπτό, χνουδωτό, τετραγωνικής διατομής. Φύλλα σύνθετα με 5-7 ζεύγη φυλλάρια. Αντέχει στο κρύο. Καλλιεργείται σε όλα τα εδάφη. Καλλιεργείται για βοσκή και σανό. Σπέρνεται Οκτώβριο - Νοέμβριο
και Φεβρουάριο - Μάρτιο.

Συνιστάται 15kg σπόρου / στρέμμα σε αμιγή καλλιέργεια και 5-10 kg /στρέμμα συγκαλλιέργεια.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr