ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία
Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα
Ζιζανιοκτόνα
Μυκητοκτόνα
Διάφορα
Δημόσιας υγείας

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

Ζιζανιοκτόνα

ΠΡΟΪΟΝ
WEEDEX
Glyphosate 36%
STOMP-33 EC
Pentimethalin 33% EC
FLUAZIFOP-P-BUTΥL 12,5 EC
QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC
Quizalofop-p-ethyl 5%
DIQUAT 20 SL
Diquat 20%
NICOSULFURON 4 OD
Nicosulfuron 4%


 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr