ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι
Fidel
Lamda-206
Silvia
Dalia
Natasa
Savina
Ilektra
Evita
Hersi
Neli
Sandra
Andromeda

Σιτάρι

Κριθάρι
Πατατόσπορος
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
HERSI

Η δύναμη της υπεροχής

Κύρια χαρακτηριστικά:

Μεσοπρώιμη με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
Κάψα πολύ μεγάλου ειδικού βάρους
Εύκολη στην καλλιέργεια
Άριστη συγκράτησης κάψας
Βαθύρριζη, με υψηλή αντοχή στο πλάγιασμα
Άριστη προσαρμοστικότητα σε όλα τα εδάφη
Μεγάλη ανεκτικότητα στην αδρομύκωσι

 

 

 

DOWNLOAD

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr