ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κριθάρι

Πατατόσπορος

Ηλίανθος

Ελαιοκράμβη

Βίκος

Μηδική

Hybriforce
Μινέρβα

Βρώμη

Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
HYBRIFORCE 2400 / PANAM


Υβρίδιο μηδικής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υβρίδιο σταθερής απόδοσης
Υψηλότερη απόδοση σε ενσίρωμα μεταξύ άλλων ποικιλιών- υβριδίων
Λεπτό στέλεχος
Γρήγορη επαναβλάστηση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Υβρίδιο μηδικής (Medicago sativa L.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ
Ανθεκτικότητες - Ανεκτικότητες
 
Βερτιτσίλιο: VR, Φωζαρίωση: VR Πάχος στελέχους: Πολύ λεπτό
Νηματώδεις: R, Βακτηρίωση: VR Διαχείμανση: Εξαιρετική
Ανθράκωση: VR, Φυτόφθορα: VR Καλοκαιρινή ζωτικότητα: Εξαιρετική
Αφανομύκητες: VR Επαναβλάστηση: Πολύ ισχυρή
(R: Ανθεκτική, VR: Πολύ ανθεκτική) Ευρωστία φυτρώματος: Εξαιρετική
  Αντοχή στην ξηρασία: Εξαιρετική
   
 Χαρακτηριστικά
Αποδόσεις ανταγωνιστικών

ποικιλιών της εποχής στο 94,3%
Πλεονεκτήματα
Σταθερή απόδοση
Υψηλή παραγωγικότητα σε ξηρά
και υγρά έτη παραγωγής
Αξιόπιστη πηγή ζωοτροφής
Γρήγορη επαναβλάστηση μετά τη
συγκομιδή
Καλύτερη αξιοποίηση βλαστικής περιόδου
Λεπτά στελέχη Ελκυστικά δέματα κτηνοτροφής / καλύτερη
αποθήκευση σε σιλό / λιγότερη σπατάλη.
Πολύ πυκνά, ανθεκτικά stands Καλύτερος έλεγχος ζιζανίων στα
εγκατεστημένα stands
Ομοιομορφία φυτών Διατηρεί σταθερή ποιότητα κτηνοτροφής
Η απόδοση ενός υβριδίου Δημιουργεί περισσότερη απόδοση
κτηνοτροφής στο 3ο και 4ο χρόνο.
Αντοχή σε άσχημες συνθήκες Μακρύτερη περίοδο συγκομιδής, διατηρεί
την ποιότητα κτηνοτροφής
Εξαιρετική αντοχή σε ασθένειες Ευρεία προσαρμοστικότητα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πυκνότητα σποράς: 1,5 ως 2,0 χλγ ανά στρέμμα, για καθαρή μηδική, ή 1,2 ως 1,5
χλγ όταν πρόκειται για μίγμα.
Δυνατότητα μείωσης πυκνότητας σποράς 20% συγκριτικά με κανονικές πρακτικές.

 

 

 

DOWNLOAD

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr