ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία
Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα
Ζιζανιοκτόνα
Μυκητοκτόνα
Διάφορα
Δημόσιας υγείας

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα

ΠΡΟΪΟΝ
CHLORPYRIPHOS 48 EC
Chlorpyriphos 48%
CYPERB 10 EC
Cypermethrin 10%
SHARIMIDA 20 SL
Imidacloprid 20%
DELATMETHRIN 2.5 EC
Deltamethrin 2.5%
PREMIUS 2.5 WG
L- Cyhalothrin 2.5%
ABAMECTIN 1.8 EC
Abamectin 1.8%
VIVIO 50 WP
Phosmet 50%


 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr