ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κordo
Meridiano
Iride
Simeto
Genesis
Quantrato
Normano

Κριθάρι

Πατατόσπορος
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
IREDE
Σκληρό σιτάρι

Ποικιλία σκληρού σίτου με εξαιρετικά υψηλό δυναμικό παραγωγής ιδιαίτερα σε γόνιμα εδάφη. Φυτό μέσου ύψους με καλό αδέλφωμα. Σπόρος επιμήκης μεγάλου ειδικού βάρους και στάχυ με πολλά μαύρα άγανα. Παρουσιάζει καλή αντοχή στο κρύο και στις ασθένειες.

Διατίθεται σε σάκο 25 και 40 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr