ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
Ευκαιρίες καριέρας στη Greenco

Στην Greenco μας ενδιαφέρει να παρέχουμε τη δυνατότητα σε κάθε εν δυνάμει μελλοντικό
συνεργάτη μας, που πιστεύει ότι έχει όραμα, φιλοδοξίες και όρεξη για δουλειά, να έρθει σε επαφή
μαζί μας, να συζητήσουμε και από κοινού να σχεδιάσουμε την καρίερα του/της στην εταιρία, αφού
αξιολογήσουμε τις ικανότητες, την εμπειρία και το αντικείμενο των σπουδών του/της.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση: greenco@greenco.gr

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr