ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κordo
Meridiano
Iride
Simeto
Genesis
Quantrato
Normano

Κριθάρι

Πατατόσπορος
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
Kordo
Σκληρό σιτάρι

Μαυραγάνι, σταθερά παραγωγικό με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλους τους
τύπους των εδαφών. Φυτό μέσου ύψους με άριστη αντοχή στο πλάγιασμα και τις
ασθένειες που αδελφώνει άριστα. Χαρακτηρίζεται για την αντοχή του στο ψύχος
και στις ξηροθερμικές συνθήκες. Έχει πολύ καλή ποιότητα σπόρου κεχριμπαρένιου
χρώματος.

Διατίθεται σε σάκο 25 kg και 50 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr