ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κριθάρι

Πατατόσπορος

Ηλίανθος

Ελαιοκράμβη

Βίκος

Μηδική

Βρώμη

Luxurial
PAN 32-301

Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
LUXURIAL / PANAM

Διπλοειδής βρώμη πιστοποιημένη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Σημαντική αλληλοπαθητική δράση
Νηματοδοκτόνο δράση
Οικονομική: Από 2,5 Kg/ στρέμμα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Διπλοειδής βρώμη
Avena strigosa Schreb

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Εποχή σποράς: Τέλη Αυγούστου με τέλη Νοεμβρίου
Ύψος: Από 1 ως 1,5 μ.
Βλαστικός κύκλος: Φθινόπωρο- χειμώνας
Εδαφικός τύπος: Όλοι οι τύποι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η LUXURIAL έχει μία ισχυρή αλληλοπαθητική και νηματοδοκτόνο δράση.
Ευπάθεια στον παγετό στους -4/-5 οC, αντοχή στην ξηρασία,
προσαρμοστικότητα στα άγονα εδάφη, ανταποκρίνεται καλά στη λίπανση χάρη
στο καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα.
Πολύ ανθεκτική στις σκωριάσεις, κοινή σκωρίαση, δεν χρειάζεται εντομοκτόνο ή
μυκητοκτόνο έλεγχο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της.
Παραγωγή σημαντικού ξηρού υλικού κατά την πρώτη κοπή, μειωμένη για τις
επόμενες κοπές.
Ωμή πρωτεϊνη 13 -15%
Μπορεί να συγκομιστεί πράσινη ή ως ενσίρωμα.
Πολύ καλή γευστικότητα και πεπτικότητα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πυκνότητα σποράς: 2,5 ως 4,5 χλγ ανά στρέμμα
Σπορά: Στα πεταχτά ή σε γραμμές σε απόσταση 17 ως 20 cm.

 

 

 

DOWNLOAD

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr