ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κριθάρι

Πατατόσπορος

Ηλίανθος

Mas 92 I.R.
Mas 95 I.R.
Mas 97 A
PAN 33-104
GLASGOW
MAESTRO

Ελαιοκράμβη

Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
Mas 92 I.R.


Νέο μεσοπρώιμο υβρίδιο, υψηλής απόδοσης και περιεκτικότητας σε λάδι (Clearfield)
Σάκκος των 150.000 σπόρων

 

 

 

DOWNLOAD
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr