ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κordo
Meridiano
Iride
Simeto
Genesis
Quantrato
Normano

Κριθάρι

Πατατόσπορος
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
MERIDANO
Σκληρό σιτάρι

Ποικιλία σκληρού σίτου με σταθερά υψηλό δυναμικό παραγωγής και με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών. Διακρίνεται για την αντοχή στο ψύχος, το πλάγιασμα, τις ασθένειες και την ξηρασία. Είναι φυτό μέσου ύψους με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την παραγωγή ζυμαρικών αλεύρων και ζωοτροφών λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

Διατίθεται σε σάκο 25 και 40 kg.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr