ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Αζωτούχα λιπάσματα (N)
Φωσφορικές αμμωνίες (NP)
Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)
Λιπάσματα φωσφόρου
Λιπάσματα καλίου
Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών

Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

Αζωτούχα λιπάσματα (N)

Για επιφανειακές λιπάνσεις που βοηθούν την άριστη ανάπτυξη των φυτών.

 ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ
ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 21-0-0
ΟΥΡΙΑ ΚΟΚΚΩΔΗΣ 46-0-0
ΟΥΡΙΑ PRILLS 46-0-0
ΟΥΡΟΘΕΙΙΚΗ 40-0-0
ΟΥΡΟΘΕΙΙΚΗ 35-0-0
ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 26-0-0
ΝΙΤΡΟΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 24-0-0
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΟΚΚΩΔΕΣ 15,5-0-0 + 26CaO
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 33,5-0-0
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 34,5-0-0

 

DOWNLOAD

 
 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2310 795 769, +30 2310 795 770 | customer-service@greenco.gr