ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Italpollina
DIX 10 N
Vulcano
Biolivo
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
Βιολογικά βοηθητικά ανάπτυξης φυτών

 ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ
ITALPOLLINA (BIO) "4-4-4+0,5MgO+1% (B,Fe) +70,7%Οργ.Ουσία
+5%Χουμικά Οξέα+12% Φουλβικά Οξέα"
DIX (BIO) "10-3-3+0,8%Fe+0,7%B+72,5%Οργ.Ουσία
+3%Χουμικά Οξέα+7% Φουλβικά Οξέα"
VULCANO (BIO) 3-3-3+2MgO+5Fe+11SO3
+ 54%Οργανική Ουσία (BIO)
BIOLIVO (BIO) "10-3-3+0,05B+72,5%Οργ.Ουσία
+25%Αμινοξέα+3%Χουμικά Οξέα
+7% Φουλβικά Οξέα"

 

 

  

DOWNLOAD

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr