ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Αζωτούχα λιπάσματα (N)
Φωσφορικές αμμωνίες (NP)
Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)
Λιπάσματα φωσφόρου
Λιπάσματα καλίου
Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών

Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

YΔATOΔIAΛYTA ΛΙΠAΣMATA -  ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενισχύουν την σωστή ανάπτυξη των φυτών με εφαρμογή στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης τους. Βελτιώνουν την θρέψη των φυτών , προλαμβά-νουν και θεραπεύουν σε πολλές περιπτώσεις τροφοπενίες ορισμένων ιχνοστοιχείων. Τρόπος εφαρμογής σε διαφυλλικούς ψεκασμούς και στη υδρολίπανση.


 ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ
ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (κρυσταλλικό) 0-0-50
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (κρυσταλλικό) 13,5-0+46,2
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (κοκκώδες ,prills) 13-0-46
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (υδατοδιαλυτό) 15,5-0-0 + 26CaO
ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 11-0-0+16%CaO
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (κιζερίτης κοκκώδης) BIO 25%MgO
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (επταυδρικό κρυσ) 16%MgO
ΒΟΡΑΚΑΣ (κρυστ. Δεκαυδρικός) BIO 11,5% B
ΒΟΡΑΚΑΣ (κοκκώδης) 14,5% B
ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (κρυστ.) BIO 22,5%Zn
ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (κοκκώδης) 33%Zn
ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (κρυστ.) BIO 19% Fe
ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (κοκκώδης) BIO 30% Fe
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΜΜΩΝΙΟ (MAP) 12-61-0
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΚΑΛΙΟ (MKP) 0-52-34
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ 20-20-20+TE
ΥΨΗΛΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 12-43-12+TE
ΥΨΗΛΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 30-10-10+TE
ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΛΙΟΥ 15-5-30+TE
ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ( σκόνη) BIO 25% Cu
ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ( πέτρα ρυζάκι) BIO 25% Cu
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 54%w/w & 86,5% w/v
ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 68%

 

 

 

DOWNLOAD

 
 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2310 795 769, +30 2310 795 770 | customer-service@greenco.gr