ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Αζωτούχα λιπάσματα (N)
Φωσφορικές αμμωνίες (NP)
Σύνθετα κοκκώδη (ΝΡΚ)
Λιπάσματα φωσφόρου
Λιπάσματα καλίου
Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
Χηλικά - Ιχνοστοιχεία

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών

Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ

Συνδυάζουν την βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών και της ποιότητας των τελικών προιόντων.

 ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ
Θειϊκό κάλιο κοκκώδες 0-0-50
ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟΜΑΓΝΗΣΙΟ 0-0-30-+10MGO

 

DOWNLOAD

 
 

2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2310 795 769, +30 2310 795 770 | customer-service@greenco.gr