ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
Έρευνα και ανάπτυξη

Η Greenco οφείλει σήμερα την δυναμική της ανάπτυξη στο συνδυασμό της επιστημονικής έρευνας
 και της εμπορικής δραστηριότητας στο κλάδο του πολλαπλασιαστικού υλικού με έμφαση στον
βαμβακόσπορο.

Συγκεκριμένα, συνεχίζει την ερευνητική προσπάθεια τριάντα ετών στην ανάπτυξη αμιγώς
ελληνικών ποικιλιών βαμβακιού, σιταριού, κριθαριού με αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Με σκοπό την διατήρηση, βελτίωση και δημιουργία νεων ποικιλιών που να προσαρμόζονται άριστα
στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας και στις καλλιεργητικές πρακτικές του Ελληνα αγρότη,
πραγματοποιούνται σε κάθε καλλιεργητική περίοδο κέντρα σποροπαραγωγής μεγάλων αγτεμαχίων
παράλληλα με γενεαλογικούς αγρούς - μητρικές φυτείες.

Διαθέτοντας τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό
και μονάδα συσκευασίας συνεργάζεται με πανεπιστήμια και αρμόδιους φορείς στε να αποτελεί
σήμερα εναν απο τους σημαντικότερους προμηθευτές ελληνικών σπόρων στην ελληνική επικράτεια.

Η αφοσίωση εταιρείας στην έρευνα αλλά και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του επιστημονικού
δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με στόχο να αναπτύξουμε
την δραστηριότητα μας και σε άλλους τομείς των γεωργικών εφοδίων (σπόροι, φυτοφάρμακα,
λιπάσματα).

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr