ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι
Fidel
Lamda-206
Silvia
Dalia
Natasa
Savina
Ilektra
Evita
Hersi
Neli
Sandra
Andromeda

Σιτάρι

Κριθάρι
Πατατόσπορος
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
SAVINA

Η νέα μεσοπρώιμη ποικιλία

Κύρια χαρακτηριστικά:

Μεσοπρώιμη με εντυπωσιακό δυναμικό παραγωγής
Βαθύρριζη, με μεγάλη αντοχή στην ξηρασία
Με πολύ μεγάλη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
Κάψα μεγάλου ειδικού βάρους
Συνίσταται χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης
Εύρωστο φυτό με σκούρο πράσινο χρώμα
Η λύση για τα κουρασμένα χωράφι 

 

 

 

DOWNLOAD

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr