ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Βαμβάκι

Σιτάρι

Κordo
Meridiano
Iride
Simeto
Genesis
Quantrato
Normano

Κριθάρι

Πατατόσπορος
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Βίκος
Μηδική
Βρώμη
Καλαμπόκι

Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης

Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

  
SIMETO
Σκληρό σιτάρι

Ποικιλία σκληρού σίτου πρώιμη με μέτριο αδέλφωμα πού ανταποκρίνεται άριστα στην αζωτούχο (Ν) λίπανση. Στάχυ επιμήκες, μεγάλο με πολλά μαύρα άγανα, μεγάλο σπόρο με έντονο κεχριμπαρένιο χρώμα.

Διατίθεται σε σάκο 25 και 40 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr