ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
Κοινωνική ευθύνη

Στην Greenco παιρνουμε στα σοβαρά τις ευθύνες μας για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, καθώς επίσης και για τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου μας με τους φορείς του κλάδου και την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων
και ανάπτυξης των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr