ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
Οι αξίες μας

Υπευθυνότητα
Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
Τεχνογνωσία

Η Greenco συνεχίζει να επεκτείνει και να αναπτύσει τις δραστηριότητές της κάτω από αυτό το
πλαίσιο αξιών. Οι αξίες αυτες μας καθοδηγούν σε όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες μας.
Κάθε μία χωριστά και όλες μαζί συνθέτουν την ταυτότητα μας και αποτελούν υπόσχεση και
δέσμευση προς τους πελάτες μας.

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr