ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Σπόροι
Προϊόντα Θρέψης - Λίπανσης
Βιολογικά βοηθητικά
ανάπτυξης φυτών
Italpollina
DIX 10 N
Vulcano
Biolivo
Φυτοπροστασία

 

ΧΗΜΙΚΑ

A ύλες βιομηχανίας τροφίμων
 
 

 
VULCANO
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

VULCANO (ΝΡΚ 3.3.3 + 2MgO + Fe + 5 11 SO3) είναι ένα οργανικό λίπασμα που περιέχει επιλεγμένες κοπριές αναμειγνύονται με σίδηρο, μαγνήσιο και θείο. Ο σίδηρος είναι απολύτως δεσμευμένος με οργανική ύλη και έτσι είναι εντελώς διαθέσιμος στις καλλιέργειες, και σε εδάφη με υψηλό pH..

VULCANO είναι ιδανικό για την πρόληψη και τη θεραπεία της χλώρωσης και συνιστάται σε αμπέλι, οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά φυτά σε εδάφη με pH> 7,5 και υψηλή περιεκτικότητα σε ασβεστόλιθο, που απαιτούν μια γρήγορη αύξηση της σταθερής οργανικής ύλης.


ΣΥΝΘΕΣΗ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ
 
Οργανικό Άζωτο (N) 3%
Συνολικός φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5) 3%
Υδατοδιαλυτός Σίδηρος (Fe) 5%
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (K2O) 3%
Συνολικό Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO) 2%
Συνολικός Θειικός Ανυδρίτης (SO3) 11%
Συνολικός Οργανικός Άνθρακας (C) 31%
Οργανική Ουσία 54%

Άλλες παράμετροι
 
C/N 10,3%
Μορφή Pellet

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον  κανονισμό ΕΚ 834/2007.

  
  

DOWNLOAD

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014 Greenco

 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Χαλάστρας | Τηλέφωνο: +30 2311 801100, +30 2311 801190 | customer-service@greenco.gr